Chráníme vaše budovy, zařízení i data

Dohledové a poplachové přijímací centrum (DPPC)

Pult centrální ochrany (PCO) nebo také Dohledové a poplachové přijímací centrum (DPPC) si lze představit, jako nepřetržitou dohledovou centrálu nad stavy a údálostmi od různých technických a technologických prostředků, které přicházejí po různých komunikačních kanálech (tel.linka, internet, GSM, GPRS, apod.). Operátor na základě přednastavených scénářů tyto informace neustále vyhodnocuje a reaguje v přesně definovaných úkonech. Nejzákladnějším úkolem těchto dohledových center je zabezpečit okamžitou reakci na vzniklou situaci. Zvláště pak při hlášení napadení objektu, učinit všechna možná opatření, příkladem může být vyslání zásahové skupiny k napadenému objektu.

JSME PROVOZOVATELEM PŘENOSOVÉ TRASY PRO VAŠÍ EPS NA PCO HZS JIHOČESKÉHO KRAJE

Co vše lze na PCO (DPPC) připojit:

 • poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (EZS, PZTS, IAS, I&HAS)
 • elektrické požární signalizace (EPS)
 • kamerové systémy (CCTV)
 • přístupové systémy (ACS)
 • systémy přivolání pomoci (SAS)
 • autoalarmy
 • a další

Co vše lze na DPPC (PCO) sledovat:

 • stav Vašeho bezpečnostního systému (zamčeno/odemčeno, přítomnost osob v objektu)
 • poplachové události Vašich EZS, EPS a následně reagovat (třeba vyslat výjezdovou skupinu)
 • různé veličiny a stavy detektorů (např. zatopení vodou, teplotu, únik plynu, kouř, výpadek el.proudu, chlazení, apod.)
 • pohyb Vašeho automobilu
 • žádost o pomoc nebo asistenci Vašich dětí, seniorů
 • a mnoho dalšího

Pult centralizované ochrany neboli PCO je služba nabízená naší firmou. Máme vybudované své dispečerské stanoviště, které neustále (24 hod.) střeží objekty, osby, automobily. Při vyhlášení poplachu vysíláme vlastní zásahovou jednotku, která v případě narušení objektu usiluje o zadržení pachatele. Zároveň voláme Policii a kontaktujeme Vás jako majitele objektu. V případě požárního poplachu alarmujeme Hasičský záchranný sbor ČR. Vzhledem k tomu, že na pult je možné přenášet veškeré informace může PCO sloužit jako pomoc v nouzi (zdravotní, ohrožení života, napadení v obchodě atd.)

Bezpečnostní posouzení a nabídku připojení Vám u nás připraví:
Radim Ženata, tel: +420 702 153 216, e-mail: zenata@elzy.cz
Bc. Jozef Jusko, tel: +420 777 241 272, e-mail: jusko@elzy.cz

Odpovědná osoba za provoz PCO a zásahové skupiny: 
Soňa Smejkalová, tel.: +420 725 519 019, email: smejkalova@elzy.cz
Ing. Tomáš Krejčí, tel: +420 602 171 322, e-mail: krejci@elzy.cz