Chráníme vaše budovy, zařízení i data

Elektrická požární signalizace (EPS)

Požární bezpečnost by měla být jedna ze základních požadavků na zabezpečení všech staveb, ať již se jedná o letiště, nemocnice, velké výrobní haly, malé podniky, residence nebo garsonky v bytovém domě. Každý z nás by si měl uvědomit, že požární bezpečnostní zařízení nechrání pouze náš majetek, nebo není jen pouhý výmysl úředníka na stavebním úřadě, ale že v první řadě dokáže zachránit nám to nejdůležitější - náš život nebo zdraví.

Elektronickou požární signalizaci (EPS) si lze představit jako soubor technických prostředků, které slouží k rychlé detekci právě začínajícího požáru, k rychlému vyhlášení požárního poplachu a tím informovat osoby nacházející se uvnitř objektu o vznikajícím nebezpečí.

U každé nové stavby, která projde stavebním řízením, je vypracováno požárně bezpečnostní řešení (PBŘ), z něhož vyplynou požadavky na nutnost či nenutnost instalace systémů EPS, resp. požárně bezpečnostních zařízení.
V případě nutnosti instalace EPS musí být dle zákona součástí stavebního řízení projektová dokumentace. Už ve fázi projektu je tedy nutné zhodnotit všechna rizika, všechny ovlivňující faktory. Naší snahou je samozřejmě navrhnout Vám systém plně funkční, snažíme se vystihnout všechny rizikové faktory a v neposlední řadě se snažíme Vám naprojektovat, nabídnout systém ekonomicky výhodný.
Pokud Vaše stavba nemá předepsanou povinnost instalace EPS, nebo Vaše stavení je již zkolaudované, zabydlené, doporučejeme Vám, zda zamyšlení nad tímto druhem zabezpečení by nestálo za úvahu. Nejzákladnější prvky protipožární ochrany jsou připojitelné do systémů EZS a nebo jsou v prodeji autonomní hlásiče kouře (tzv. lokální detekce požáru).

V tomto odvětví nabízíme celou řadu konvenčních i adresovaných systémů od známých a renomovaných výrobců v několika cenových hladinách. Jsou vhodné pro malé i rozsáhlé projekty, které splňují české i evropské normy. Systém EPS slouží k detekci a prevenci před vznikem požáru. Jedná se o plně automatický systém, jehož úkolem je včasné rozpoznání a signalizace vzniku požáru s přesným určením ohroženého prostoru. Systém může být přímo napojen na PCO hasičů ev. na PCO ELZY.

V rámci instalace EPS systémů provádíme obhlídku objektu, navržení vhodného řešení s cílem uspokojit potřeby a přání zákazníka k docílení nejlepšího výsledku. Vše začíná u projektu, návrhu, pokračuje instalací a samozřejmostí je následný servis a revize.

Námi nabízené EPS:   Apollo, Esser, Menvier, Zettler, Lites a další...

Systém pro Vás navrhne: 
Radim Ženata, tel: +420 702 153 216, e-mail: zenata@elzy.cz

O servis se postará: 
Michal Tůma, DiS., tel: +420 721 980 030, e-mail: tuma@elzy.cz

Projektově opatří:
Ing. Tomáš Krejčí, tel: +420 602 171 322, e-mail: krejci@elzy.cz

Odpovědná osoba: 
Bc. Jozef Jusko, tel: +420 777 241 272, e-mail: jusko@elzy.cz