Chráníme vaše budovy, zařízení i data

Fyzická ostraha a recepční služby

Fyzická ostraha je pořád jedním z účinných a osvědčených způsobů, jak ochránit  nejen osoby ale i majetek proti vandalismu, krádežím, různým živelným pohromám atd. Fyzickou ostrahou se rozumí zajištění objektu před vnikem nežádoucích osob, recepční službou, kontrolou vjezdů, výjezdů vozidel nebo koordinace havarijních stavů v objektu.

Jsme připraveni střežit:

 • průmyslové areály
 • administrativní budovy
 • staveniště
 • hotely, motely, penzióny
 • obchodní centra
 • obce a města
 • bytové domy s recepční službou
 • sportovní, kulturní a společenské akce (fotbalová utkání, pouť, koncert, ...)

Nabízíme služby:

 1. strážný - provádí kontrolu a ostrahu objektu obchůzkou nebo sledováním kamerového systému (CCTV) přímo v hlídaném objektu.  Strážnému při obchůzkách může pomáhat i pes. Ten je schopen zpozorovat osoby na mnohem větší vzdálenost i mimo zorné pole strážného. Ostraha psovodem je vhodná zejména pro staveniště a rozsáhlé areály, ve kterých se v noci nepohybují lidé.

 2. vrátný - kontroluje oprávněnost vstupu osob, vjezd a výjezd vozidel.

 3. recepční - eviduje vstup osob, ohlašuje návštěvy, přijímá zásilky, vydává klíče hostům, provádí rezervace prostor, podává informace apod.

 4. obecní ostraha - tzv. "obecní policista" je strážný, který nočními obchůzkami zabezpečuje klid a pořádek v obci, chrání občany a majetek. Během dne na obecním úřadě plní funkci vrátného. Na sportovních a kulturních akcí zajišťuje bezpečnost.

 5. zásahová jednotka - úzce spolupracuje s PCO (pult centrání ochrany) . Pokud dispečer PCO zaznamená poplach, vysílá tuto zásahovou jednotku na místo poplachu, aby zkontorovala objekt, případného narušitele se pokusila zajistit a vyčkala příjezdu majitele a policie.

 6. externí bezpečnostní dohled -operátor PCO dohlíží na objekt prostřednictví nainstalovaných kamer, které jsou rozmístěny po exponovaných místech. Určený prostor je pouze monitorován. V případě narušení objektu, může operátor vyslat zásahovou jednotku.

Režim služby je plně modifikovatelný zákazníkem, vlastně jeho potřebám. Tyto služby mohou být zahrnuty do náhrádního plnění firem.

Pracovníci ostrahy
Pracovníky ostrahy vybíráme na základě trestné bezúhonnosti, kvalifikace, psychické a fyzické zdatnosti. Také vyžadujeme spolehlivost a zodpovědnost.
Fyzická ostraha hlídá zpravidla ve stenokroji s názvem SECURITY. Na Vaše přání může střežit i inkognito, tj. v civilním oděvu.

Naším cílem je zajistit Vám klidný spánek a ušetřit zbytečné výdaje, které byste museli vynaložit na nápravu škod v případě poškození nebo rozkradení Vašeho majetku.

Nabídky, obhlídky, vyhodnocení bezpečnostních rizik pro Vás zajistí:
Petr Lorenc, tel: +420 722 262 631, e-mail: lorenc@elzy.cz