Chráníme vaše budovy, zařízení i data

O společnosti

Společnost ELZY, společnost s ručením omezeným, se řadí mezi významné regionální české firmy s dvacetitříletou tradicí. Její úspěch je spojovaný s dodávkou zboží, služeb a řešení na poli zabezpečovacích, informačních a komunikačních technologií.

Cíl

Našim hlavním cílem je spokojený a znovu vracející se zákazník. Držíme se hesla: "Náš zákazník, náš pán!" Nezáleží nám na tom, zda jste zákazníkem z řad firem či domácností - pro všechny poskytujeme stejný nadstandardní servis s osobním přístupem.
Další naše heslo, kterého prosazujeme: "Neusnout na vavřínech!" Neustále reagujeme na nové trendy v oblastech zabezpečovacích, informačních a komunikačních technologií, abychom se dovzdělali a mohli nabídnout Vám našim zákazníkům.

Historie

Šest společníků založilo dne 30. prosince 1991 malou společnost zabývající se zabezpečovací a výpočetní technikou.
Původně se firma měla nazývat ELSY, ze slovního spojení "ELektronické SYstémy", ale bohužel si tento název těsně před registrací, zaregistrovala jiná společnost. Náhradou písmenka vznikl název - ELZY spol. s r. o..

Protože tyto technologie zaznamely během posledních dvaceti let "velký bum", musela na vývoj reagovat i ELZY, aby se udržela na trhu, proto nemalou část svých příjmů investovala do svého rozvoje - nákupem budovy v ulici Jarošovská 433 v Jindřichově Hradci, zřízením obchodu s výpočetní technikou, zaměstnáváním nových pracovníků, neustálým doškolování těchto zaměstnanců v oblastech zabezpečovacích, informačních a komunikačních technologií.

Dne 6. září 1999 zřídila dceřinnou společnost ELZY Počátky s. r. o., aby rozšířila svoji působnost za hranice jindřichohradeckého regiónu.

Dne 7. prosince 2012 založila společnost s názvem ELZY servis s. r. o.. Jedná se o firmu z chráněného trhu práce neboli o zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % pracovníků se zdravotním postižením.