Chráníme vaše budovy, zařízení i data

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS)

Každý z nás vlastní cenný majetek. Nemusí se nutně jednat o drahé obrazy, luxusní auta, rodinné šperky, sbírky motýlů apod. V každém případě vše, co vlastníme, je naše. Vše, co se ukrývá v našich domácnostech, na našich pracovištích nebo našich odpočinkových místech, je pro každého z nás kus prožitého života, kus našich vzpomínek a v neposlední řadě velký kus našich cílů a splněných snů.
Bohužel ne, každý z nás, je schopen akceptovat tuto skutečnost, že vše, co nám nepatří, by nemohlo být právě jeho. Jsme svědky různých přepadení, vloupání a krádeží. To vše má společné to, že se nám někdo snaží vzít něco, co patří právě nám. Většinou vše, co je "drahé", "cenné", se snažíme ukrýt v různých skrýších, trezorech nebo v "tajných" místnostech.
Tvrzení, že u nás doma nic není, že není co vzít je samozřejmě velice zavádějící. Drtivá většina pachatelů této trestné činnosti se snaží najít ten nejdražší majetek, peníze, vlastně vše, co se dá proměnit na prostředek k pořízení právě jejich vytoužených snů. Velmi často dochází ke zničení, často i finančně bezcenných věcí. Ovšem i tato malá bezcenná věc může v našem životě znamenat velmi mnoho. Velmi často nejsme schopni již to samé pořídit, protože né všechno se dá koupit za peníze.

Nejen toto jsou důvody, proč se zamyslet nad systémem zabezpečení našeho cenného majetku, našich domácností, pracovišť či odpočinkových míst. Každá věc si zaslouží zůstat tam, kam patří. Každá věc si zaslouží být chráněna adekvátním způsobem. Jedním ze způsobů, jak zabezpečit svůj cenný majetek, je včasná signalizace narušitele našeho soukromého prostoru. Včasnou signalizací můžeme určitou část pachatelů odradit od záměru nás navštívit nebo přivolat potřebnou pomoc.

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), dříve označovány také jako Elektronické zabezpečovací systémy (EZS), si lze představit jako soubor nástražných prvků, detektorů nebo čidel, které průběžně vyhodnocují střežený prostor či polohu daného předmětu. Všechny vyhodnocovací prvky systému jsou svedeny do centrálních jednotek (ústředen), které jsou schopny vyhodnocené signály rozlišit a reagovat podle předem definovaných scénářů jako např. spuštěním výstražných majáků, sirén, zamlžovacích systémů nebo automatickým předání poplachové informace majiteli nebo příslušnému Dohledovému a poplachovému přijímacímu centru (DPPC). Dohledové a poplachové přijímací centrum (DPPC) má možnost vyslat výjezdovou skupinu do střeženého objektu a tím zabránit pachatelům odcizení našeho cenného majetku.
Systémy PZTS lze v dnešní době také vyhodnocovat jakékoliv měřitelné veličiny (teplotu, únik plynu, kouř od vznikajícího požáru, apod.) a naprogramovat velmi různé scénáře následných událostí, které budou automaticky spouštěny právě na základě dostupných informací. Těchto aplikací je nyní nepřeberné množství. Může se jednat o řízení topení, klimatizace nebo řízení závlahového systému pro naší zahrádku.

Každý náš objekt si zaslouží, aby mu byla věnována maximální péče o jeho bezpečnost a komfort.

Naše společnost Vám nabízí:

  • bezpečnostní poradenství - konzultace k problematice bezpečnosti Vašich objektů,
  • bezpečnostní analýzu a audit - včetně ocenění bezpečnostních rizik,
  • bezpečnostní projekt - vyžadují některé pojišťovny,
  • cenový návrh doporučených bezpečnostních systémů,
  • realizaci a instalaci zabezpečovacích zařízení,
  • servis a revize Vašeho bezpečnostního systému. 

Systémy PZTS jsou vyhrazeným technickým zařízením, které vyžaduje neustálé zdokonalování pracovníků v bezpečnostních technologií. Naše společnost udržuje všechny své pracovníky v neustálém kontaktu s nejnovějšími technologiemi absolvováním školení a zkoušek pro co nejlepší možnou činnost ve svém oboru.

Námi nabízené PZTS:   Satel, Jablotron, DSC, Galaxy, Paradox a další...

Vaše bezpečnost a bezpečnost Vašeho majetku je pro nás prvotním cílem, stejně jako cíl uspokojit Vaše potřeby a přání.

Systém pro Vás navrhne:
Radim Ženata, tel: +420 702 153 216, e-mail: zenata@elzy.cz

O servis se postará:
Michal Tůma, DiS., tel: +420 721 980 030, e-mail: tuma@elzy.cz

Projektově opatří:
Ing. Tomáš Krejčí, tel: +420 602 171 322, e-mail: krejci@elzy.cz

Odpovědná osoba:
Bc. Jozef Jusko, tel: +420 777 241 272, e-mail: jusko@elzy.cz