Chráníme vaše budovy, zařízení i data

poskytujeme náhradní plnění

Pokud Vaše společnost, firma nebo organizace zaměstnává více než 25 zaměstnanců, má zákonnou povinnost zaměstnat také osoby se zdravotním postižením (OZP) v minimálním počtu 4% z přepočteného počtu všech zaměstnanců.
Tuto zákonnou povinnost ukládá Zákon č. 435/2004 Sb. společně s prováděcí vyhláškou č. 518/2004 Sb.. Tato povinnost platí, jak pro soukromý, tak pro veřejný sektor.

Jako zaměstnavatelé máme na výběr ze tří variant (možná je i jejich vzájemná kombinace):
♦   zaměstnat OZP v naší společnosti - osoba se zdravotním postižením v přímém pracovním poměru ⇒ navýšení mzdových nákladů, nárůst mzdové agendy
♦   odvést příspěvek do státního rozpočtu - bez užitku zaplatíte určitou částku jako náhradu za každou povinnou OZP do státní kasy a ani nemáte jistotu, že peníze byly opravdu použity na podporu OZP
♦   náhradním plněním - v potřebné hodnotě zakoupíte služby, výrobky, případně zadáte zakázku u dodavatele, který Vám náhradní plnění poskytne.

 

Uvažujete o přímé platbě státu?

Máte problém pro svůj podnik sehnat odpovědné a pracovité pracovníky z řad osob se zdravotním postižení? Náhradní plnění se Vám nezamlouvá?
Můžete do státního rozpočtu prostřednictví příslušného úřadu práce zaplatit příspěvek v předepsané výši peněz. Tento příspěvek je nutné uhradit nejpozději do 15. února následujícího roku.
Ale nezískáte z toho nic:
- žádné výrobky, které byste mohli použít jako dárkové předměty,
- žádné služby, které by Vám ušetřily pracovní sílu (např. hlídač, uklizečka,...)
- ani nemáte jistotu, jestli peníze skutečně byly použity pro OZP

Kolik odvedete do státního rozpočtu, pokud máte povinnost zaměstnávat 1 OZP?
Výše odvodu do státní kasy za každou OZP je 2,5-násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospdářství za 1. - 3. čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl OZP vznikla. Výše aktuální průměrné mzdy je známa až koncem roku, kterého se týká.
Příklad:
Sdělení č. 311/2014 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí stanovilo průměrnou mzdu v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2014 ve výši 25 179 Kč.
Za rok 2014 jste měli povinnost odvést za každou OZP: 2,5 x 25 179 = 62 948 Kč. Tento příspěvek musel být uhrazen nejpozději do 15. února 2015.

 

Proč upřednostnit náhradnímu plnění?

 

Konkrétní výše náhradního plnění

Pokud jste se rozhodli pro náhradní plnění, výši potřebného odběru služeb na každou OZP je 7-násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku, ve kterém pro Vaši společnost povinný podíl OZP vznikl. Výše aktuální průměrné mzdy bude známá až koncem roku, kdy Ministerstvo práce a sociálních věcí vydá sdělení, ve kterém vyhlásí její výši. 

V jaké hodnotě je náhradní plnění, pokud máte povinnost zaměstnat 1 osobu OZP?
Sdělení č. 311/2014 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí stanovilo průměrnou mzdu v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2014 ve výši 25 179 Kč.
Pro rok 2014 byla výše náhradního plnění za každou osobu OZP: 7 x 25 179 = 176 253 Kč

  

Na co si dát pozor při výběru dodavatele poskytující náhradní plnění?

Na trhu i nyní bohužel působí řada pochybných dodavatelů, kteří nabízejí tzv. náhradní plnění na komodity, které samy nevyrábějí, případně na služby, které neposkytují. Ve snaze pokračovat v dosud velmi výnosném byznysu přitom neváhají uvádět řadu klamavých či zavádějících tvrzení. Takovým dodavatelům „náhradního plnění" se vyplatí vyhnout. Odpovědnost za případné nedostatky při plnění povinnosti zaměstnávat stanovený podíl OZP je vždy na konkrétním zaměstnavateli – tedy na Vás.
V čem je háček? V § 81 odstavce 3 zákona o zaměstnanosti Zákon č. 435/2004 Sb. je zcela jasně stanoveno, že náhradní plnění může poskytnout dodavatel z chráněného trhu práce (tj. zaměstnavatel s min. počet 50 % OZP) pouze na vlastní výrobky nebo služby. Inspektorát práce při kontrole platnosti náhradního plnění však zaměstnavateli s velkou pravděpodobností faktury od pofidérních subjektů z přehledu vyřadí, doměří odvod do státního rozpočtu a nejspíš ještě udělí pokutu. Je to dobrý obchod pro onoho pochybného dodavatele, nikoliv pro Vás, co by zaměstnavatele.

 

Kde hledat prověřené dodavatele regulérního náhradního plnění?

Pokud Vás nezaujala nabídka fyzické ostrahy našeho podniku, na portálu www.mpsv.cz v sekci Zaměstnanost a ÚP je k dispozici katalog zaměstnavatelů OZP, ve kterém najdete prověřené dodavatele náhradního plnění. Bohužel zatím není úplný.
Také můžete zkusit kontaktovat Úřad práce, pod který daný zaměstnavatel OZP z chráněného trhu práce spadá. Úřad práce by měl vědět, kdo je v jeho spádu prověřeným zaměstnavatelem a je schopen garantovat kvalitní práci, konkurenceschopnou cenu a včasnou dodávku.

 

Pozor na limit náhradního plnění!

Podnik zaměstnávající více než 50% OZP nemůže poskytovat náhradní plnění neomezeně, má zákonem stanovený limit, v jakém objemu peněz může v daném roce poskytnou své výroby či služby všem odběratelům. Proto je třeba si zajistit takového dodavatele, který Vám dokáže zajistit plnění povinného podílu v potřebné výši. Výši limitu si každý dodavatel náhradního plnění určí pomocí jednoduchého výpočtu:

36 x průměrná měsíční mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku x přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním postiženímpředchozím kalendářním roce

OSVČ Vám také poskytne náhradní plnění, pokud se jedná o OZP, ale jen ve velmi omezené výši. Pro náhradní plnění existují zákonem dané limity. Pro velkou společnost je náhradní plnění od OSVČ malé.

Jaký je limit náhradního plnění na rok 2015?
Sdělení č. 311/2014 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí stanovilo průměrnou mzdu v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2014 ve výši 25 179 Kč.
Pokud dodavatel z chráněného trhu práce v roce 2014 zaměstnával v průměrném ročním přepočteném počtu 2 OZP, potom může pro účely plnění povinného podílu všem odběratelům v roce 2015 poskytnout výrobky či služby ve výši 36 x 25 179 x 2 = 1 812 888 Kč bez DPH.
Po změně zákona je na zaměstnavateli z chráněného trhu práce, komu a v jaké výši náhradní plnění poskytne.

 

Kolik času je na náhradní plnění?

Náhradní plnění je třeba prokázat pomocí příslušné dokumentace (např. faktury od dodavatelů náhradního plnění). Tuto dokumentaci je nutné doložit na místním příslušném úřadu práce nejpozději do 15. února následujícího roku.

Do kdy musíte předložit dokumentaci o náhradním plnění za tento rok?
Za rok 2015 musíte předložit do 15. února 2016.

 

Jak si spočítat počet všech zaměstnanců?

O výši povinného podílu rozhoduje výpočet průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců. Způsob výpočtu stanovuje čtvrtá část § 15- 20 ve Vyhlášce č. 518/2004 Sb..

Ukázka postupu pro výpočet počtu zaměstnanců:
Zjednodušený návod pro podnik, jehož počet zaměstnanců přesáhl 25 lidí a nezaměstnává žádnou OZP.
Rok 2015, všichni zaměstnanci pracují v rovnoměrně rozložené pracovní době: Po - Pá, v týdenní pracovní době 40 h (tj. v 8-hodinových směnách)

1) Sečtete celkový počet skutečně odpracovaných hodin odpracovaných pouze zaměstnanci v pracovním poměru (né DPP a DPČ) za daný kalendářní roce.
2) K tomuto součtu přičtete neodpracované hodiny těmito zaměstnanci za:
   + dočasnou pracovní neschopnosti, za kterou je poskytované nemocenské,
   + OČR, za které náleží ošetřovné,
   + čerpanou řádnou dovolenou,
   + překážky v práci na straně zaměstnavatele,
   + za překážky v práci na straně zaměstnance, za které zaměstnanci náleží náhrada mzdy.
Tento součet potom vydělíte číslem 2008, což je celková týdenní pracovní doba bez svátků připadající v daném roce 2015 na jednoho zaměstnance pracujícího po týdenní pracovní dobu 40 h. (Zjistíte, když sečtete všechny pracovní dny bez svátků, které měl zaměstnanec za celý rok odpracovat. Tento počet dní vynásobíte 8, protože zaměstnanec pracuje 8 hodin denně).

Toto číslo si zadejte do kalkulačky náhradního plnění. Kde zjistíte, za kolik jste měli odebrat náhradní plnění nebo kolik ještě zbývá odvést do státního rozpočtu.

Příklad výpočtu náhradního plnění
Ukázkový příklad je pro rok 2014, neboť aktuální hodnota průměrné mzdy pro povinný podíl 2015 bude známa až koncem roku 2015.
Sdělení č. 311/2014 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí stanovilo průměrnou mzdu v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2014 ve výši 25 179 Kč.

Počet zaměstnanců společnosti (žádný ze zaměstnanců není OZP) 300
Povinný podíl zaměstnaných OZP je ze zákona 4%, což je: 12
Průměrná měsíční mzda v roce 2014 25 179 

1) Firma nevyužívá náhradní plnění, je povinna zaplatit za každého nesplněného zaměstnance OZP: 2,5 x 25 179 = 62 948 Kč
V našem případě je společnost povinna zaplatit do státního rozpočtu 12 x 62 948 = 755 376 Kč

2) Firma využívá náhradní plnění, její roční odběr služeb by měl být sedminásobkem průměrné měsíční mzdy za každého zaměstnance OZP: 7 x 25 179 = 176 253 Kč
V našem případě společnost měla odebrat služby či výrobky v hodnotě: 12 x 176 253 = 2 115 036 Kč